Pre ŠKOLY

Milí učitelia náboženstva, ponúkame vám niekoľko pomôcok a ponúk na nový školský rok.

1. KATECHETICKÉ POMÔCKY

misijné ružence (päťfarebné) – malé (VYČERPANÉ ZÁSOBY, nové prídu v novembri)

misijné ružence (slovenských farbách) – veľké (VYČERPANÉ ZÁSOBY, nové prídu v novembri)

modlitby pápeža Františka k Mimoriadnemu misijnému mesiacu októbru 2019 (VYČERPANÉ ZÁSOBY, nové prídu v novembri)

JEŽIŠ NÁS UČÍ POMÁHAŤ – obrazová katechéza 5 stretnutí o našej pomoci

VODA – obrazová katechéza (VYČERPANÉ ZÁSOBY)

DVD – misijný dokument Zem spravodlivého ľudu o Burkina Faso (VYČERPANÉ ZÁSOBY)

DVD – misijný dokument Nádej z Beninu (VYČERPANÉ ZÁSOBY)

DVD – film o kardinálovi TOMKOVI (VYČERPANÉ ZÁSOBY)

Objednávky cez FORMULÁR.

 

 2. EXKURZIE A BESEDY V DOME PÁPEŽSKÝCH MISIJNÝCH DIEL

V dome PMD Bratislava, Lazaretská 32, ponúkame školským exkurziám a výletom tieto možnosti:

– prehliadka výstavy predmetov a fotografií z misií

– prezentácia o Rwande

– misijný film – 25 minút

– svätá omša v kaplnke SVETLA (55 miest)

Ohláste sa na tel. číslo: 02/529 64 916 alebo na  mail: info@misijnediela.sk .

 

3. MOŽNOSŤ POMÔCŤ MISIÁM

Spolu s deťmi môžete zorganizovať misijný jarmok, misijnú polievku alebo misijný koláč a výťažok môžete zaslať na podporu misijných projektov detí. Môžete sa nám ozvať – pošleme vám materiály a prípadne aj projekt, ktorý by ste mohli podporiť. Ohláste sa na tel. číslo: 02/529 64 916 alebo na mail: info@misijnediela.sk.

 

  Podporované misijné projekty

  Číslo IBAN pre zasielanie milodarov: SK65 3100 0000 0040 0025 6602

 

Materiály nie sú predajné. Môžete poslať príspevok na misie v dobrovoľnej výške.

Želáme a vyprosujeme vám veľa síl Ducha Svätého, radosti a hlavne trpezlivosti s deťmi v ohlasovaní evanjelia.