Podpora

Darom, modlitbou alebo obetou sa môžete zapojiť do pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Finančná podpora misií

Váš finančný dar pomôže šíriť evanjelium vo svete, umožní prístup deťom
k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a skvalitneniu životných podmienok.

Číslo účtu

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka)
IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail

1. Môj dar

Výška pravidelného daru/mesiac

2. Moje údaje
3. Spôsob platby
Darujte

Funguje vďaka ludialudom.sk

Variabilný symbol

  • 100 – Misijné dielo šírenia viery
  • 200 – Misijné dielo detí
  • 300 – Misijné dielo sv. apoštola Petra
  • 320ADOPCIA SEMINARISTOV
  • 400 DARČEK NAVIAC
  • 500 – OMŠOVÝ MILODAR AKO VIANOČNÝ DARČEK
  • 777 – OMŠOVÝ MILODAR
Poskytnutím svojich osobných údajov meno priezvisko a emailová adresa dávate súhlas na ich spracovanie Pápežským misijným dielam (ďalej PMD) pre účely realizácie misijných projektov PMD v misijných krajinách.  Bližšie informácie o vašich právach a o ochrane svojich osobných údajov nájdete TU.