Národný riaditeľ Ivan Kňaze

(vymenovaný na obdobie 2018 - 2023)

Narodil sa v roku 1971 v Hradišti pri Partizánskom. Teológiu študoval v rokoch 1989 – 1994 na Teologickej fakulte svätých Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave.
Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Čadci (1994 – 1997) a ako farár v Bolešove (1997 – 2008 FOTO kniha  Bolesov) a v Pruskom (2008 – 2018 FOTO kniha Pruské).
V máji 2018 ho kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, na návrh Konferencie biskupov Slovenska vymenoval za národného riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku.

Slovensko je misionárske – rozhovor s Ivanom Kňazem z Pápežských misijných diel (VATICAN NEWS)
Vieru máme ponúkať, a nie vnucovať (rozhovor POSTOJ)
Ivan Kňaze: Bohatý človek nie je ten, kto veľa vlastní, ale ten, čo sa vie podeliť (rozhovor SLOVO+)
Uček bol pre našu rodinu ako maják

(vymenovaný na obdobie 2018 – 2023)