KAPLNKA SVETLA

Najbližie svätá omša pre prieteľov misii – utotok 7.1.2020 o 17.00
V utorok 7. januára 2020 budem sláviť svätú omšu v kaplnke SVETLA v dome PMD na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Svätá omša sa začne o 17.00 hodine a môžete sa jej zúčastniť, obetujem ju za všetkých členov a darcov PMD, a teda aj za Vás.

Kaplnka Svetla

Kristus je Svetlom sveta

Autorský dizajn celej kaplnky: Ľubo Michalko
Charakter kaplnky je – Kristus svetlo sveta a preto kaplnka Svetla. Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú – až strohú kaplnku ktorá by dávala dôraz na svetlo a odkazovala by na misie. Z toho dôvodu bol zvolený minimalistické tvaroslovie a bol použitý exotický materiál amerického orecha na zariadenie presbytéria. Taktiež boli použité artefakty zo zbierok PMD. Korpus Krista je vymodelovaný z hliny podľa kovového afrického korpusu z Mali a socha Panny Márie je z originálej zbierky a pochádza z Rwandy.