Časopis Svetové misie

Pápežské misijné diela vydávajú Svetové misie dvakrát ročne. Ich cieľom je informovať o misijnom dianí Katolíckej cirkvi a povzbudiť čitateľov do hmotnej i duchovnej pomoci pre misie.

Mt 25, 35: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;